Szczęśliwego nowego Roku! Felice Anno Nuovo!

Szczęśliwego nowego Roku! Felice Anno Nuov! Dla wszystkich Was! Życzy Wasza La Bella Sicilia!