Lista światowego dziedzictwa UNESCO

Lista światowego dziedzictwa UNESCO

Znajdują się na niej obiekty objęte szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO, filii ONZ, ze względu na ich unikatową wartość kulturową bądź przyrodniczą dla ludzkości. Lista, w czerwcu 2013 roku, obejmowała 981 obiektów w 160 krajach, w tym 759 obiektów dziedzictwa kulturowego, 193 przyrodniczego  i 29 mieszanych.Włochy mogą się poszczycić największą w Europie liczbą (49) miejsc noszących dumną nazwę: światowego dziedzictwa. Nie brakuje ich również na Sycylii. Znajdziecie je poniżej w kolejności umieszczania ich na liście.

Villa Romana del Casale – 1997 rok

Strefa archeologiczna w Agrigento – 1997 rok

Wyspy Liparyjskie (znane również jako Wyspy Eolskie) – 2000 rok

Miasta późnego baroku w dolinie Noto (południowo-wschodnia Sycylia) – 2002 rok

Syrakuzy i skalna nekropolia w Pantalica – 2005 rok

Etna – 2013 rok

Wkrótce na naszym blogu umieścimy więcej informacji o tych miejscach. Tak abyście wybierając się na Sycylię mieli ułatwione zadanie stając przed wyborem, którą część wyspy odwiedzić tym razem 🙂